שאלות ותשובות

שאלות ותשובות לדוגמה :

מה שונה טיפול משיחה טובה עם חבר ?

המפגש הטיפולי היינו מפגש ייחודי . הידע המקצועי של הפסיכולוג, שנרכש משך שנים רבות, מאפשר למטפל להיות בעל קשב מדוייק יותר , רחב ומקצועי אשר מכוון את המטופל לנתיבי נפש עמוקים בעלי איכות דינמית- טיפולית.

המטופל גם כן מתמקם באופן שונה בתוך טיפול, בדרכו למסע לדרך אמיצה ועמוקה בהליכה בשביל הנפש.

השעה הטיפולית כולה, כולל המקום, הזמן המסגרת והתכנים שבתוכה שייכים לתהליך הטיפולי. כך גם איחור, מחווה, או 'שיחת חולין' נכנסת ונשמעת באוזני המטפל ולאורך הזמן גם המטופל, כחלק מההבנה של עולמו הנפשי. זאת כמובן באופן מותאם תוך ברור והתאמה לתחושותיו של המטופל (אחרת , באופן קריקטורי ניתן יהיה לומר, כי המטופל לעולם בקונפליקט- כשמקדים לטיפול הוא נמצא בחרדה, כשמאחר הוא בהתנגדות וכשמגיע בזמן היינו בעל נטייה אובססיבית….).

בנוסף, העובדה שהטיפול מתנהל בראשיתו עם אדם ללא היסטוריה או משקעים אובייקטיביים, מאפשרת להבין איזה חלק במטופל הינו השלכתי- מתוך עולמו הפנימי שלא תמיד תואם מציאות. הפער בין תפיסה למציאות מהווה אבן דרך משמעותית בטיפול.